Marie Landberg ny formand for Natteravnene

Marie Landberg ny formand for Natteravnene

13-04-2014

På generalforsamlingen 10. marts 2014 blev Marie Landberg enstemmigt valgt til ny formand for Natteravnene Indre Nørrebro.

Den øvrige bestyrelse blev Ahmad Alsbaie, Niels Tvilling (kasserer), Oluf Schönbeck og Rahwa Mokenen  samt Gudrun Selin og Karina König som suppleanter.


 

Referat af generalforsamling mandag d. 10. marts 2014 i Restaurant Medina

 - Registrering af fremmødte medlemmer

Alle deltagende medlemmer skrev sig på en liste med navn og adresse. Endvidere deltog seniorkonsulent Jakob Fruensgaard i lighed med forrige generalforsamling.  

Deltagere: Rahwa Mokenen, Niels Tvilling, Jette Møller, Karina König, Gudrun Selin, Naser Jafara, Mahmoud Ali, Saoud Ghathian, Khaled Saleh, Ibrahim Ghannam, Ahmad Alsbaie, Mohamad Aed, Zakaria Saleh, Marie Landberg, Oluf Schönbeck samt seniorkonsulent Jakob Fruensgaaard.         

- Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling 

   Niels Tvilling valgt til dirigent og Oluf Schönbeck til referent.             

- Formandens beretning

Oluf Schönbeck gjorde kort rede for årets forløb med særligt fokus på foreningens lokaleproblemer. Han kunne endvidere meddele, at foreningen har fået lovning på et kælderlokale i FSB Blågården pr. 1. april 2014 beliggende Stengade 23.             

- Godkendelse af regnskab

   Niels redegjorte kort for årets regnskab, som dog ikke var revideret. Dette vil blive gjort snarest.          

- Indkomne forslag         

   Ingen forslag var indkommet.               

- Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive
                   medlemmer
             

   Intet under dette punkt.             

- Valg af formand              

   Marie Landberg blev enstemmigt valgt til ny formand.            

- Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter

   Til ny bestyrelse m. suppleanter valgtes i øvrigt: Niels Tvilling (kasserer), Rahwa Mokenen, Ahmad Alsbaie, Oluf schönbeck, samt Gudrun Selin(suppleant) og Karina König (suppleant).

- Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

   Til revisor og revisorsuppleant valgtes: Jette Møller og Mahmoud Ali (suppleant).         

- Eventuelt

   Intet under dette punkt.